Bible21Ezdráš3,5

Ezdráš 3:5

a také stálou zápalnou oběť při novo­luních a při všech Hos­po­di­nových slavnos­tech, za každého, kdo dob­rovolně přinášel oběť Hos­po­di­nu.


Verš v kontexte

4 Slavi­li také Svá­tek stánků, jak je psáno. Den co den přináše­li pře­depsané zápalné obě­ti 5 a také stálou zápalnou oběť při novo­luních a při všech Hos­po­di­nových slavnos­tech, za každého, kdo dob­rovolně přinášel oběť Hos­po­di­nu. 6 Zápalné obě­ti Hos­po­di­nu za­ča­li přinášet od prvního dne sedmého měsíce, ačko­li Hos­po­dinův chrám ještě neměl ani zákla­dy.

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 a po­tom zápal­nú obeť ustavičnú i na novmesiace i na všet­ky výročné sláv­nos­ti Hos­podinove za­svätené a za každého dob­rovoľne obetujúceho nejakú dobrovoľnú obeť Hos­podinovi.

Evanjelický

5 po­tom ustavičnú spaľovanú obeť i na nov­mesiac a na všet­ky za­svätené sviat­ky Hos­podinove za každého, kto dob­rovoľný dar obetoval Hos­podinovi.

Ekumenický

5 a po nich ustavičnú spaľovanú obetu, obety na nov­mesiace, ďalej na všet­ky výročné sláv­nos­ti Hos­podina, ktoré sa svätili, a vždy, keď nie­kto obetoval Hos­podinovi dob­rovoľnú obetu.

Bible21

5 a také stálou zápalnou oběť při novo­luních a při všech Hos­po­di­nových slavnos­tech, za každého, kdo dob­rovolně přinášel oběť Hos­po­di­nu.

Bible21Ezdráš3,5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček