Bible21Efeským1,6

Efeským 1:6

Chvá­la jemu za tu slavnou mi­lost, kte­rou nás ob­dařil ve svém Mi­lovaném!


Verš v kontexte

5 Ve své las­kavé vů­li nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli při­ja­ti za jeho vlastní. 6 Chvá­la jemu za tu slavnou mi­lost, kte­rou nás ob­dařil ve svém Mi­lovaném! 7 V něm se nám skrze jeho krev do­stalo vy­kou­pení, to­tiž odpuštění hříchů, pod­le bo­hatství jeho mi­losti,

späť na Efeským, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 na chválu slávy svojej milos­ti, ktorou nás omilos­til v tom Milovanom,

Evanjelický

6 a zvelebovať slávu Jeho milos­ti, ktorou nás omilos­til v Milovanom.

Ekumenický

6 na chválu a slávu jeho milos­ti, ktorou nás ob­daroval vo svojom milovanom Synovi.

Bible21

6 Chvá­la jemu za tu slavnou mi­lost, kte­rou nás ob­dařil ve svém Mi­lovaném!

Bible21Efeským1,6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček