RoháčekEfezským1,6

Efezským 1:6

na chválu slávy svojej milos­ti, ktorou nás omilos­til v tom Milovanom,


Verš v kontexte

5 predurčiac nás k synov­stvu ­skr­ze Ježiša Kris­ta cieľom neho podľa ľúbos­ti svojej vôle 6 na chválu slávy svojej milos­ti, ktorou nás omilos­til v tom Milovanom, 7 v ktorom máme vy­kúpenie skr­ze jeho krv, od­pus­tenie hriechov podľa bohat­stva jeho milos­ti,

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 na chválu slávy svojej milos­ti, ktorou nás omilos­til v tom Milovanom,

Evanjelický

6 a zvelebovať slávu Jeho milos­ti, ktorou nás omilos­til v Milovanom.

Ekumenický

6 na chválu a slávu jeho milos­ti, ktorou nás ob­daroval vo svojom milovanom Synovi.

Bible21

6 Chvá­la jemu za tu slavnou mi­lost, kte­rou nás ob­dařil ve svém Mi­lovaném!