Bible21Deuteronomium4,7

Deuteronomium 4:7

A vskutku – který mo­cný národ má bohy tak blízké, jako je Hos­po­din, náš Bůh, kdyko­li k ně­mu vo­lá­me?


Verš v kontexte

6 Řiď­te se ji­mi, do­držuj­te je a ostatní náro­dy uvi­dí vaši moud­rost a ro­zum­nost. Až us­lyší o všech těch­to pravi­dlech, řeknou: „Jak moud­rý a ro­zumný lid! Jak zna­meni­tý národ!“ 7 A vskutku – který mo­cný národ má bohy tak blízké, jako je Hos­po­din, náš Bůh, kdyko­li k ně­mu vo­lá­me? 8 A který mo­cný národ má pravi­dla a záko­ny tak sprave­dlivé, jako je ce­lý ten­to Zákon, který vám dnes předkládám?

späť na Deuteronomium, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo kde máš nejaký veliký národ, ktorý by mal bohov takých blízkych sebe, jako je Hospodin náš Bôh, b­líz­ky nám, kedykoľvek a o čokoľvek voláme k ne­mu!

Evanjelický

7 Lebo ktorému veľkému národu by boli bohovia takí blíz­ki, ako je Hos­podin, náš Boh, kedykoľvek Ho vzývame?

Ekumenický

7 Je nie­kde taký veľký národ, ktorému by boli jeho bohovia tak blíz­ko, ako je nám Hos­podin, náš Boh, kedykoľvek k nemu voláme?

Bible21

7 A vskutku – který mo­cný národ má bohy tak blízké, jako je Hos­po­din, náš Bůh, kdyko­li k ně­mu vo­lá­me?

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček