Bible21Deuteronomium4,8

Deuteronomium 4:8

A který mo­cný národ má pravi­dla a záko­ny tak sprave­dlivé, jako je ce­lý ten­to Zákon, který vám dnes předkládám?


Verš v kontexte

7 A vskutku – který mo­cný národ má bohy tak blízké, jako je Hos­po­din, náš Bůh, kdyko­li k ně­mu vo­lá­me? 8 A který mo­cný národ má pravi­dla a záko­ny tak sprave­dlivé, jako je ce­lý ten­to Zákon, který vám dnes předkládám? 9 Střez se však a dávej dob­rý po­zor, abys ne­za­po­mněl, co jsi na vlastní oči spatřil. Po všech­ny dny svého živo­ta to nenech vy­mizet ze svého srd­ce, ale se­z­na­muj s tím své syny a vnu­ky.

späť na Deuteronomium, 4

Príbuzné preklady Roháček

8 Alebo k­de máš ktorý veliký národ, ktorý by mal také spraved­livé ustanovenia a súdy, jako je celý ten­to zákon, ktorý ja dnes pred­kladám pre vás?!

Evanjelický

8 A ktorý veľký národ by mal také správ­ne ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ako je celý ten­to zákon, ktorý vám dnes pred­kladám?

Ekumenický

8 Má nejaký veľký národ také spravod­livé ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ako celý ten­to zákon, ktorý vám dnes pred­kladám?

Bible21

8 A který mo­cný národ má pravi­dla a záko­ny tak sprave­dlivé, jako je ce­lý ten­to Zákon, který vám dnes předkládám?

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček