Bible21Deuteronomium4,33

Deuteronomium 4:33

Slyšel kdy nějaký lid hlas Boha mluvícího z pro­středku ohně, jak jsi jej slyšel ty, a zůstal živ?


Verš v kontexte

32 Vy­ptávej se na staré ča­sy. Ptej se, co bylo před te­bou ode dne, kdy Bůh na zemi stvořil člověka. Ptej se od jedno­ho kon­ce nebe po druhý, zda se kdy stalo něco tak ve­likého ane­bo bylo o něčem ta­kovém slýcháno. 33 Slyšel kdy nějaký lid hlas Boha mluvícího z pro­středku ohně, jak jsi jej slyšel ty, a zůstal živ? 34 Zku­sil kdy nějaký bůh při­jít a za ve­likých zkoušek, zna­mení a divů si vzít národ zpro­střed jiného národa, a to bo­jem, mo­cnou ru­kou, vztaženou paží a ve­liký­mi a hroz­ný­mi či­ny, jak to vše před vaši­ma oči­ma v Egyptě udělal Hos­po­din, váš Bůh, pro vás?

späť na Deuteronomium, 4

Príbuzné preklady Roháček

33 Či počul voľakedy nie­ktorý ľud hlas Boha, hovoriaceho zp­ro­stred ohňa, ako si ty počul a bol by p­red­sa žil?

Evanjelický

33 či počul ľud hlas Boží hovoriť z ohňa, ako si ty počul, a zo­stal si nažive?!

Ekumenický

33 Počul azda nejaký iný národ zo stredu ohňa pre­hovoriť Boží hlas, ako si ho počul ty, a po­tom os­tal nažive?

Bible21

33 Slyšel kdy nějaký lid hlas Boha mluvícího z pro­středku ohně, jak jsi jej slyšel ty, a zůstal živ?

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček