Bible21Deuteronomium4,34

Deuteronomium 4:34

Zku­sil kdy nějaký bůh při­jít a za ve­likých zkoušek, zna­mení a divů si vzít národ zpro­střed jiného národa, a to bo­jem, mo­cnou ru­kou, vztaženou paží a ve­liký­mi a hroz­ný­mi či­ny, jak to vše před vaši­ma oči­ma v Egyptě udělal Hos­po­din, váš Bůh, pro vás?


Verš v kontexte

33 Slyšel kdy nějaký lid hlas Boha mluvícího z pro­středku ohně, jak jsi jej slyšel ty, a zůstal živ? 34 Zku­sil kdy nějaký bůh při­jít a za ve­likých zkoušek, zna­mení a divů si vzít národ zpro­střed jiného národa, a to bo­jem, mo­cnou ru­kou, vztaženou paží a ve­liký­mi a hroz­ný­mi či­ny, jak to vše před vaši­ma oči­ma v Egyptě udělal Hos­po­din, váš Bůh, pro vás? 35 To­bě to však bylo ukázáno, abys po­znal, že Hos­po­din je Bůh; kro­mě něj není žádný jiný.

späť na Deuteronomium, 4

Príbuzné preklady Roháček

34 Alebo či sa voľakedy pokúsil nejaký boh, aby prij­dúc vzal sebe národ zp­ro­stred iného národa zkúšaním, znameniami a zá­zrak­mi, voj­nou a sil­nou rukou a vy­stretým ramenom a strašnými vecami veľkými, jaké bolo všetko to, čo učinil Hos­podin, váš Bôh, pre vás v Egyp­te pred tvojimi očima?

Evanjelický

34 Alebo či sa kedy nejaký boh po­kúsil prísť a vy­brať si národ spomedzi iných národov skúškami a znameniami, zá­zrak­mi a voj­nou, sil­nou rukou a vy­stretým ramenom, veľkými hroz­nými skut­kami, cel­kom tak, ako vám urobil Hos­podin, váš Boh, v Egyp­te pred vašimi očami?!

Ekumenický

34 Po­kúsil sa už nejaký boh prísť a vy­viesť ľud spomedzi iného národa skúškami a znameniami, zá­zrak­mi a bojom, moc­nou rukou a vy­stretým ramenom, veľkými, hroz­nými skut­kami, ako to všet­ko urobil s vami v Egypte Hos­podin, váš Boh, pred vašimi očami?

Bible21

34 Zku­sil kdy nějaký bůh při­jít a za ve­likých zkoušek, zna­mení a divů si vzít národ zpro­střed jiného národa, a to bo­jem, mo­cnou ru­kou, vztaženou paží a ve­liký­mi a hroz­ný­mi či­ny, jak to vše před vaši­ma oči­ma v Egyptě udělal Hos­po­din, váš Bůh, pro vás?

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček