Bible21Deuteronomium4,32

Deuteronomium 4:32

Vy­ptávej se na staré ča­sy. Ptej se, co bylo před te­bou ode dne, kdy Bůh na zemi stvořil člověka. Ptej se od jedno­ho kon­ce nebe po druhý, zda se kdy stalo něco tak ve­likého ane­bo bylo o něčem ta­kovém slýcháno.


Verš v kontexte

31 Hos­po­din, tvůj Bůh, je sou­citný Bůh – nene­chá tě a ne­do­pustí tvou záhu­bu; ne­za­po­mene na smlou­vu s tvý­mi ot­ci, kte­rou jim po­tvr­dil přísahou. 32 Vy­ptávej se na staré ča­sy. Ptej se, co bylo před te­bou ode dne, kdy Bůh na zemi stvořil člověka. Ptej se od jedno­ho kon­ce nebe po druhý, zda se kdy stalo něco tak ve­likého ane­bo bylo o něčem ta­kovém slýcháno. 33 Slyšel kdy nějaký lid hlas Boha mluvícího z pro­středku ohně, jak jsi jej slyšel ty, a zůstal živ?

späť na Deuteronomium, 4

Príbuzné preklady Roháček

32 Lebo veď sa len pýtaj na pr­vé, dáv­ne dni, ktoré boly pred tebou, odo dňa, ktorého stvoril Bôh človeka na zemi, a to od jed­ného konca nebies až po d­ruhý koniec nebies, či sa voľakedy stala nejaká taká veľká vec ako toto, alebo či aj len bolo voľakedy slýchať niečo také?

Evanjelický

32 Pýtaj sa len na zašlé časy, ktoré boli pred tebou od­vtedy, čo Boh stvoril človeka na zemi, a od jed­ného kon­ca nebies po druhý sa do­zvedaj, či sa nie­kedy udialo niečo tak veľké alebo či sa slýchalo niečo podob­né,

Ekumenický

32 Skúmaj minulosť spred dáv­nych čias, od­vtedy, čo Boh stvoril človeka na zemi, od jed­ného kon­ca nebies až po druhý, či sa nie­kedy niečo také veľké stalo alebo či bolo o niečom takom počuť?

Bible21

32 Vy­ptávej se na staré ča­sy. Ptej se, co bylo před te­bou ode dne, kdy Bůh na zemi stvořil člověka. Ptej se od jedno­ho kon­ce nebe po druhý, zda se kdy stalo něco tak ve­likého ane­bo bylo o něčem ta­kovém slýcháno.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček