Bible21Deuteronomium4,28

Deuteronomium 4:28

Tam bu­dete sloužit bo­hům vy­tvořeným lid­ský­ma ruka­ma, bo­hům ze dře­va a ka­mene, kteří ne­vi­dí ani nes­lyší, ne­jedí ani ne­cítí.


Verš v kontexte

27 Hos­po­din vás roz­ptýlí mezi náro­dy, takže vás upro­střed po­hanů, kam vás Hos­po­din za­žene, zůstane jen hrstka. 28 Tam bu­dete sloužit bo­hům vy­tvořeným lid­ský­ma ruka­ma, bo­hům ze dře­va a ka­mene, kteří ne­vi­dí ani nes­lyší, ne­jedí ani ne­cítí. 29 Tam pak za­čnete hledat Hos­po­di­na, svého Bo­ha. Bu­deš-li jej hledat ce­lým svým srd­cem a ce­lou svou duší, na­jdeš ho.

späť na Deuteronomium, 4

Príbuzné preklady Roháček

28 A tam budete slúžiť bohom, dielu rúk človeka, drevu a kameňu, ktoré ani nevidia ani nečujú ani nejedia ani nečuchajú.

Evanjelický

28 Tam budete slúžiť bohom, dielu ľud­ských rúk z dreva a kameňa, ktorí ne­vidia, ne­počujú, nejedia ani nečuchajú.

Ekumenický

28 Tam budete slúžiť bohom vy­robeným ľud­skou rukou z dreva a kameňa, ktorí ne­vidia, ne­počujú, nejedia ani nečuchajú.

Bible21

28 Tam bu­dete sloužit bo­hům vy­tvořeným lid­ský­ma ruka­ma, bo­hům ze dře­va a ka­mene, kteří ne­vi­dí ani nes­lyší, ne­jedí ani ne­cítí.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček