Bible21Deuteronomium4,27

Deuteronomium 4:27

Hos­po­din vás roz­ptýlí mezi náro­dy, takže vás upro­střed po­hanů, kam vás Hos­po­din za­žene, zůstane jen hrstka.


Verš v kontexte

26 Do­svědču­ji vám dnes před ne­bem a zemí, že pak v ze­mi, kte­rou se za Jordánem chys­tá­te ob­sa­dit, rych­le a na­prosto vy­hynete. Ne­zůstanete v ní dlouho; bu­dete na­prosto vy­hlazeni. 27 Hos­po­din vás roz­ptýlí mezi náro­dy, takže vás upro­střed po­hanů, kam vás Hos­po­din za­žene, zůstane jen hrstka. 28 Tam bu­dete sloužit bo­hům vy­tvořeným lid­ský­ma ruka­ma, bo­hům ze dře­va a ka­mene, kteří ne­vi­dí ani nes­lyší, ne­jedí ani ne­cítí.

späť na Deuteronomium, 4

Príbuzné preklady Roháček

27 Hos­podin vás rozp­týli medzi národy, a po­zos­tane vás malý počet medzi pohan­skými národami, kam vás za­vedie Hos­podin.

Evanjelický

27 Hos­podin vás rozp­týli medzi národy a zo­stane z vás iba malý počet medzi národ­mi, medzi ktoré vás Hos­podin za­vedie.

Ekumenický

27 Hos­podin vás rozp­týli medzi národy a zo­stane z vás len malý počet medzi národ­mi, medzi ktoré vás Hos­podin za­vedie.

Bible21

27 Hos­po­din vás roz­ptýlí mezi náro­dy, takže vás upro­střed po­hanů, kam vás Hos­po­din za­žene, zůstane jen hrstka.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček