Bible21Deuteronomium4,29

Deuteronomium 4:29

Tam pak za­čnete hledat Hos­po­di­na, svého Bo­ha. Bu­deš-li jej hledat ce­lým svým srd­cem a ce­lou svou duší, na­jdeš ho.


Verš v kontexte

28 Tam bu­dete sloužit bo­hům vy­tvořeným lid­ský­ma ruka­ma, bo­hům ze dře­va a ka­mene, kteří ne­vi­dí ani nes­lyší, ne­jedí ani ne­cítí. 29 Tam pak za­čnete hledat Hos­po­di­na, svého Bo­ha. Bu­deš-li jej hledat ce­lým svým srd­cem a ce­lou svou duší, na­jdeš ho. 30 Toto vše tě ve tvém trápení po­stih­ne, avšak na­ko­nec se vrátíš k Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, a bu­deš jej po­s­lou­chat.

späť na Deuteronomium, 4

Príbuzné preklady Roháček

29 Ale ak budete od­tiaľ hľadať Hos­podina, svoj­ho Boha, naj­deš, keď ho budeš hľadať celým svojím srd­com a celou svojou dušou,

Evanjelický

29 Ale keď budeš tam hľadať Hos­podina, svoj­ho Boha, náj­deš Ho, ak Ho budeš hľadať celým srd­com a celou dušou;

Ekumenický

29 Z toho mies­ta budeš hľadať Hos­podina, svoj­ho Boha, a ak ho budeš vy­hľadávať celým srd­com a celou dušou, náj­deš ho.

Bible21

29 Tam pak za­čnete hledat Hos­po­di­na, svého Bo­ha. Bu­deš-li jej hledat ce­lým svým srd­cem a ce­lou svou duší, na­jdeš ho.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček