Bible21Deuteronomium4,26

Deuteronomium 4:26

Do­svědču­ji vám dnes před ne­bem a zemí, že pak v ze­mi, kte­rou se za Jordánem chys­tá­te ob­sa­dit, rych­le a na­prosto vy­hynete. Ne­zůstanete v ní dlouho; bu­dete na­prosto vy­hlazeni.


Verš v kontexte

25 V té zemi bu­deš plo­dit syny a vnu­ky a ze­stárneš. Jest­liže se pak zvrh­nete a vy­tvoří­te si modlu v jakéko­li podobě, spáchá­te v očích Hos­po­di­na, svého Bo­ha, zlou věc a po­pudí­te ho. 26 Do­svědču­ji vám dnes před ne­bem a zemí, že pak v ze­mi, kte­rou se za Jordánem chys­tá­te ob­sa­dit, rych­le a na­prosto vy­hynete. Ne­zůstanete v ní dlouho; bu­dete na­prosto vy­hlazeni. 27 Hos­po­din vás roz­ptýlí mezi náro­dy, takže vás upro­střed po­hanů, kam vás Hos­po­din za­žene, zůstane jen hrstka.

späť na Deuteronomium, 4

Príbuzné preklady Roháček

26 dnes volám nebesia i zem za sved­kov proti vám vy­hlasujúc vám, že is­tot­ne rých­le za­hyniete s po­vr­chu zeme, do ktorej poj­dete cez Jor­dán, aby ste ju zau­jali dedične. Nebudete dlho žiť na nej, lebo is­tot­ne budete vy­hladení.

Evanjelický

26 - dnes beriem nebo i zem proti vám za sved­kov - určite rých­lo vy­miz­nete z krajiny, ktorú sa chys­táte za­brať, keď prej­dete cez Jor­dán. Nezos­tanete v nej dl­ho, lebo budete ú­pl­ne vy­hubení.

Ekumenický

26 volám dnes proti vám za sved­kov nebo i zem, že v krajine, ktorú máte ob­sadiť, keď prej­dete cez Jor­dán, určite čo­skoro vy­hyniete, nezos­tanete v nej dl­ho, lebo budete cel­kom vy­hubení.

Bible21

26 Do­svědču­ji vám dnes před ne­bem a zemí, že pak v ze­mi, kte­rou se za Jordánem chys­tá­te ob­sa­dit, rych­le a na­prosto vy­hynete. Ne­zůstanete v ní dlouho; bu­dete na­prosto vy­hlazeni.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček