Bible21Deuteronomium4,19

Deuteronomium 4:19

Když po­zvedneš oči k nebi a po­hlédneš na slun­ce, měsíc a hvěz­dy, na ce­lý ne­bes­ký zástup, nenech se strh­nout, aby ses jim klaněl a sloužil jim. Hos­po­din, tvůj Bůh, je věnoval všem národům pod ne­bem,


Verš v kontexte

18 če­hoko­li, co leze po ze­mi, nebo jakéko­li ryby ve vodě pod zemí. 19 Když po­zvedneš oči k nebi a po­hlédneš na slun­ce, měsíc a hvěz­dy, na ce­lý ne­bes­ký zástup, nenech se strh­nout, aby ses jim klaněl a sloužil jim. Hos­po­din, tvůj Bůh, je věnoval všem národům pod ne­bem, 20 ale vás Hos­po­din vzal a vy­ve­dl z tavicí pe­ce, z Egyp­ta. Tak jste se jako lid sta­li jeho dě­dictvím a tak je tomu dodnes.

späť na Deuteronomium, 4

Príbuzné preklady Roháček

19 A aby si ne­po­z­dvihol svojich očí k nebesiam a keby si videl sln­ko, mesiac a hviez­dy, všet­ko voj­sko nebies, aby si nebol po­hnutý k tomu, že by si sa im klaňal a slúžil im, ktoré to veci udelil Hos­podin, tvoj Bôh, všet­kým národom pod celým nebom.

Evanjelický

19 Ned­víhaj oči k nebu a ne­pozeraj na sln­ko, mesiac a hviez­dy, na všet­ky nebes­ké voje, nedaj sa zviesť, nek­laňaj sa im a ne­slúž, lebo tieto veci pri­delil Hos­podin, tvoj Boh, všet­kým národom pod celým nebom.

Ekumenický

19 Pri po­hľade na nebesia uvidíš sln­ko, mesiac a hviez­dy, teda celý nebes­ký zá­stup, nedaj sa zviesť, nek­laňaj sa im a ne­slúž veciam, ktoré Hos­podin, tvoj Boh, dal všet­kým národom pod celým nebom.

Bible21

19 Když po­zvedneš oči k nebi a po­hlédneš na slun­ce, měsíc a hvěz­dy, na ce­lý ne­bes­ký zástup, nenech se strh­nout, aby ses jim klaněl a sloužil jim. Hos­po­din, tvůj Bůh, je věnoval všem národům pod ne­bem,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček