Bible21Deuteronomium4,20

Deuteronomium 4:20

ale vás Hos­po­din vzal a vy­ve­dl z tavicí pe­ce, z Egyp­ta. Tak jste se jako lid sta­li jeho dě­dictvím a tak je tomu dodnes.


Verš v kontexte

19 Když po­zvedneš oči k nebi a po­hlédneš na slun­ce, měsíc a hvěz­dy, na ce­lý ne­bes­ký zástup, nenech se strh­nout, aby ses jim klaněl a sloužil jim. Hos­po­din, tvůj Bůh, je věnoval všem národům pod ne­bem, 20 ale vás Hos­po­din vzal a vy­ve­dl z tavicí pe­ce, z Egyp­ta. Tak jste se jako lid sta­li jeho dě­dictvím a tak je tomu dodnes. 21 Na mě se ale Hos­po­din kvů­li vašim slovům rozhněval. Přísahal, že ne­pře­kročím Jordán a ne­ve­jdu do té krásné země, kte­rou ti Hos­po­din, tvůj Bůh, dává za dě­dictví.

späť na Deuteronomium, 4

Príbuzné preklady Roháček

20 Ale vás vzal Hos­podin a vy­viedol vás zo želez­nej pece, z Egyp­ta, aby ste mu boli ľudom dedičs­tva, jako je tomu dnes.

Evanjelický

20 Vás však vzal Hos­podin a vy­viedol zo želez­nej pece, z Egyp­ta, aby ste Mu boli Jeho vlast­ným národom, ako je to dnes.

Ekumenický

20 Vás však Hos­podin vzal a vy­viedol z taviacej pece, z Egypta, aby ste boli jeho dedičným ľudom, ako je to dnes.

Bible21

20 ale vás Hos­po­din vzal a vy­ve­dl z tavicí pe­ce, z Egyp­ta. Tak jste se jako lid sta­li jeho dě­dictvím a tak je tomu dodnes.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček