Bible21Deuteronomium4,18

Deuteronomium 4:18

če­hoko­li, co leze po ze­mi, nebo jakéko­li ryby ve vodě pod zemí.


Verš v kontexte

17 jakéhoko­li zvířete na ze­mi, jakéhoko­li ptáka lé­tajícího po ne­bi, 18 če­hoko­li, co leze po ze­mi, nebo jakéko­li ryby ve vodě pod zemí. 19 Když po­zvedneš oči k nebi a po­hlédneš na slun­ce, měsíc a hvěz­dy, na ce­lý ne­bes­ký zástup, nenech se strh­nout, aby ses jim klaněl a sloužil jim. Hos­po­din, tvůj Bůh, je věnoval všem národům pod ne­bem,

späť na Deuteronomium, 4

Príbuzné preklady Roháček

18 nijakej podobizne nijakého zemeplaza, k­torý sa plazí po zemi; nijakej podobiz­ne ryby, ktorá je vo vode pod zemou.

Evanjelický

18 podobu niečoho, čo sa plazí po zemi, alebo podobu nejakej ryby, ktorá je vo vodách pod zemou.

Ekumenický

18 ani podobu niečoho, čo sa plazí po zemi, ani podobu nejakej ryby, ktorá je vo vodách pod zemou.

Bible21

18 če­hoko­li, co leze po ze­mi, nebo jakéko­li ryby ve vodě pod zemí.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček