Bible21Deuteronomium3,4

Deuteronomium 3:4

Všech­na jeho měs­ta jsme tenkrát do­by­li. Ne­bylo tvrze, již bychom jim ne­zís­ka­li – še­desát měst, ce­lý kraj Argob, Ogo­vo králov­ství v Bášanu.


Verš v kontexte

3 Hos­po­din, náš Bůh, teh­dy vy­dal do našich ru­kou i bášan­ského krále Oga se vším jeho li­dem. Bili jsme je, až z nich ne­zůstal je­diný živý. 4 Všech­na jeho měs­ta jsme tenkrát do­by­li. Ne­bylo tvrze, již bychom jim ne­zís­ka­li – še­desát měst, ce­lý kraj Argob, Ogo­vo králov­ství v Bášanu. 5 Všech­na ta měs­ta byla opevněná vy­soký­mi hradba­mi, brana­mi a závo­ra­mi. Navíc jsme do­by­li ve­liké množství ven­kov­ských osad.

späť na Deuteronomium, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 Toho času sme zau­jali všet­ky jeho mes­tá. Nebolo mes­ta, ktorého by sme neboli od nich vzali, šesťdesiat miest, celú ob­lasť Ar­gób, kráľov­stvo Óga v Bázane.

Evanjelický

4 V tom čase sme mu za­brali všet­ky mes­tá. Nebolo mes­ta, ktoré by sme mu ne­odňali: šesťdesiat miest, celú ob­lasť Ar­góbu, kráľov­stvo Óga v Bášáne.

Ekumenický

4 Vtedy sme zau­jali všet­ky jeho mes­tá. Nebolo mes­ta, ktoré by sme neboli dobyli: šesťdesiat miest, kraj Ar­gób, celé Ógovo kráľov­stvo v Bášane.

Bible21

4 Všech­na jeho měs­ta jsme tenkrát do­by­li. Ne­bylo tvrze, již bychom jim ne­zís­ka­li – še­desát měst, ce­lý kraj Argob, Ogo­vo králov­ství v Bášanu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček