Bible21Daniel1,17

Daniel 1:17

A Bůh ty čtyři mlá­den­ce ob­da­roval zna­lostí a po­chopením veškerého pí­semnictví a moud­rosti. Daniel kro­mě toho ro­zuměl všem vi­děním a snům.


Verš v kontexte

16 Ko­morník tedy odnášel je­jich vy­brané pokr­my i víno, které mě­li pít, a nosil jim ze­leni­nu. 17 A Bůh ty čtyři mlá­den­ce ob­da­roval zna­lostí a po­chopením veškerého pí­semnictví a moud­rosti. Daniel kro­mě toho ro­zuměl všem vi­děním a snům. 18 Když uplynu­la králem stano­vená lhů­ta, po níž mě­li být před­ve­deni k ně­mu, přive­dl je vrch­ní dvořan před Nabukadne­za­ra.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Tým­to štyrom mláden­com dal Bôh vedomos­ti a roz­um, aby sa vy­znali v každom liter­nom umení, a múd­rosť, a k­rome toho Danielovi dal i to, aby roz­umel každému videniu i snom.

Evanjelický

17 A Boh dal tým­to štyrom mladíkom učen­livosť a chápavosť pre každé pís­mo a múd­rosť. Daniel sa vy­znal v každom videní a v snoch.

Ekumenický

17 Boh dal tým­to štyrom mladíkom schop­nosť po­znať a po­chopiť každú náuku a múd­rosť. Danielovi ok­rem toho dal schop­nosť porozumieť každé videnie a každý sen.

Bible21

17 A Bůh ty čtyři mlá­den­ce ob­da­roval zna­lostí a po­chopením veškerého pí­semnictví a moud­rosti. Daniel kro­mě toho ro­zuměl všem vi­děním a snům.

Bible21Daniel1,17

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček