EkumenickýDaniel1,17

Daniel 1:17

Boh dal tým­to štyrom mladíkom schop­nosť po­znať a po­chopiť každú náuku a múd­rosť. Danielovi ok­rem toho dal schop­nosť porozumieť každé videnie a každý sen.


Verš v kontexte

16 Do­zor­ca od­nášal ich prídel a víno, ktoré mali piť, a dával im zeleninu. 17 Boh dal tým­to štyrom mladíkom schop­nosť po­znať a po­chopiť každú náuku a múd­rosť. Danielovi ok­rem toho dal schop­nosť porozumieť každé videnie a každý sen. 18 Po uplynutí dní, ktoré kráľ určil, aby ich pred­vied­li, hlav­ný komor­ník ich pri­viedol pred Nebúkad­necara.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Tým­to štyrom mláden­com dal Bôh vedomos­ti a roz­um, aby sa vy­znali v každom liter­nom umení, a múd­rosť, a k­rome toho Danielovi dal i to, aby roz­umel každému videniu i snom.

Evanjelický

17 A Boh dal tým­to štyrom mladíkom učen­livosť a chápavosť pre každé pís­mo a múd­rosť. Daniel sa vy­znal v každom videní a v snoch.

Ekumenický

17 Boh dal tým­to štyrom mladíkom schop­nosť po­znať a po­chopiť každú náuku a múd­rosť. Danielovi ok­rem toho dal schop­nosť porozumieť každé videnie a každý sen.

Bible21

17 A Bůh ty čtyři mlá­den­ce ob­da­roval zna­lostí a po­chopením veškerého pí­semnictví a moud­rosti. Daniel kro­mě toho ro­zuměl všem vi­děním a snům.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček