Bible212. Samuel7,9

2. Samuel 7:9

Byl jsem s te­bou všu­de, kam ses vy­dal, a všech­ny tvé ne­přá­te­le jsem před te­bou vy­hla­dil. Pro­slavím tvé jméno jako jméno jedno­ho z nej­větších mužů na ze­mi.


Verš v kontexte

8 Řekni mé­mu služebníku Davi­dovi: Tak praví Hos­po­din zástupů – Já jsem tě vzal z pas­t­vin, od ov­cí, abys byl vůd­cem mého lidu Iz­rae­le. 9 Byl jsem s te­bou všu­de, kam ses vy­dal, a všech­ny tvé ne­přá­te­le jsem před te­bou vy­hla­dil. Pro­slavím tvé jméno jako jméno jedno­ho z nej­větších mužů na ze­mi. 10 I své­mu lidu Iz­rae­li za­jis­tím místo a za­sadím jej tak, aby byd­lel doma a nikdo ho ne­rušil. Už jej ne­bu­dou utis­kovat zlo­synové jako dříve,

späť na 2. Samuel, 7

Príbuzné preklady Roháček

9 A bol som s tebou všade, kam­koľvek si išiel, a vy­hladil som všet­kých tvojich ne­priateľov zp­red tvojej tvári a učinil som ti veľké meno jako meno niek­torého z tých velikánov, ktorí na zemi.

Evanjelický

9 Bol som s tebou všade, kadiaľ si chodil, a vy­kynožil som pred tebou všet­kých tvojich ne­priateľov; urobím ti veľké meno podob­né menu naj­väčších na zemi.

Ekumenický

9 Sprevádzal som ťa všade, kam si šiel a vy­hubil som všet­kých tvojich ne­priateľov. Pre­slávim tvoje meno ako meno po­zem­ských velikánov.

Bible21

9 Byl jsem s te­bou všu­de, kam ses vy­dal, a všech­ny tvé ne­přá­te­le jsem před te­bou vy­hla­dil. Pro­slavím tvé jméno jako jméno jedno­ho z nej­větších mužů na ze­mi.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček