Bible212. Samuel6,19

2. Samuel 6:19

Podě­lil také vše­chen lid, všech­no množství Iz­rae­le, muže i že­ny, každého jedním pe­cnem chle­ba, jedním dat­lovým a jedním ro­zin­kovým ko­láčem. Vše­chen lid se pak ro­ze­šel, každý k sobě do­mů.


Verš v kontexte

18 Po­té, co David dokončil obětování zápalných a pokojných obětí, požeh­nal lidu ve jménu Hos­po­di­na zástupů. 19 Podě­lil také vše­chen lid, všech­no množství Iz­rae­le, muže i že­ny, každého jedním pe­cnem chle­ba, jedním dat­lovým a jedním ro­zin­kovým ko­láčem. Vše­chen lid se pak ro­ze­šel, každý k sobě do­mů. 20 Také David se vrá­til, aby požeh­nal svůj dům. Saulova dce­ra Míkal ale Davi­da uvíta­la slovy: „To se dnes iz­rael­ský král vy­zna­menal! Před­váděl se dnes před děveč­ka­mi svých pod­daných, jako se před­vádí nějaký ubožák!“

späť na 2. Samuel, 6

Príbuzné preklady Roháček

19 A nadelil všet­kému ľudu, všet­kému množs­tvu Iz­raelov­mu, od muža až po ženu, každému jeden boch­ník chleba, jeden kus pečeného mäsa a jeden kus hroz­nového koláča. A tak odišiel všetok ľud, každý do svoj­ho domu.

Evanjelický

19 I nadelil všet­kému ľudu, celému množs­tvu Iz­raela, tak mužom ako i ženám, každému po jed­nom pec­ni chleba, po jed­nom datľovom a po jed­nom hroz­novom koláči; nato všetok ľud od­išiel, každý do svoj­ho domu.

Ekumenický

19 Po­tom všet­kému ľudu, zhromaždeným Iz­raelitom, mužom i ženám, každému dal boch­ník chleba, datľový a hrozien­kový koláč. Všetok ľud sa po­tom roz­išiel domov.

Bible21

19 Podě­lil také vše­chen lid, všech­no množství Iz­rae­le, muže i že­ny, každého jedním pe­cnem chle­ba, jedním dat­lovým a jedním ro­zin­kovým ko­láčem. Vše­chen lid se pak ro­ze­šel, každý k sobě do­mů.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček