Bible212. Samuel3,9

2. Samuel 3:9

Ať mě Bůh po­trestá a ještě mi při­dá, jest­li se k Davi­dovi ne­zachovám pod­le to­ho, co mu přísahal Hos­po­din –


Verš v kontexte

8 Ta slova Abne­ra rozzuři­la. „Copak jsem nějaká jud­ská psí hlava?“ od­po­věděl. „Do­teď jsem domu tvého otce Sau­la, jeho bra­trům i přá­te­lům pro­kazoval od­danost a ne­vy­dal jsem tě do Davi­dových ru­kou. A ty mě dnes bu­deš obviňovat kvů­li téhle ženě? 9 Ať mě Bůh po­trestá a ještě mi při­dá, jest­li se k Davi­dovi ne­zachovám pod­le to­ho, co mu přísahal Hos­po­din – 10 že králov­ství bude odňa­to domu Saulovu a Davi­dův trůn bude na­sto­len nad Iz­rae­lem i Ju­dou od Danu až po Beer-šebu!“

späť na 2. Samuel, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 Tak nech učiní Bôh Ab­nerovi a tak nech pri­dá, že jako pri­sahal Hos­podin Dávidovi, tak mu aj istotne urobím,

Evanjelický

9 Nech toto vy­koná Boh Ab­nérovi a toto mu pri­dá, ak ja ne­urobím, čo pri­sahal Hos­podin Dávidovi:

Ekumenický

9 Nech mňa, Ab­néra, Boh prís­ne po­tres­ce, ak by som ne­spl­nil to, čím sa Hos­podin prísažne za­viazal Dávidovi,

Bible21

9 Ať mě Bůh po­trestá a ještě mi při­dá, jest­li se k Davi­dovi ne­zachovám pod­le to­ho, co mu přísahal Hos­po­din –

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček