Bible212. Samuel3,10

2. Samuel 3:10

že králov­ství bude odňa­to domu Saulovu a Davi­dův trůn bude na­sto­len nad Iz­rae­lem i Ju­dou od Danu až po Beer-šebu!“


Verš v kontexte

9 Ať mě Bůh po­trestá a ještě mi při­dá, jest­li se k Davi­dovi ne­zachovám pod­le to­ho, co mu přísahal Hos­po­din – 10 že králov­ství bude odňa­to domu Saulovu a Davi­dův trůn bude na­sto­len nad Iz­rae­lem i Ju­dou od Danu až po Beer-šebu!“ 11 Po­tom už se Iš-bošet ne­od­vážil říct Abne­rovi ani slovo – tak se ho bál.

späť na 2. Samuel, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 aby preniesol kráľov­stvo preč od domu Sau­lov­ho a aby po­stavil trón Dávidov nad Iz­raelom a nad Júdom od Dána až po Bér-šebu.

Evanjelický

10 Aby bola prenesená kráľov­ská moc zo Sau­lov­ho domu a aby bol upev­nený trón Dávidov nad Iz­raelom a nad Júdom od Dánu až po Beér-Šebu.

Ekumenický

10 že Sau­lov­mu domu od­níme kráľov­skú moc a Dávidov trón nad Iz­raelom a Júdom upev­ní od Dánu po Beér-Šebu.

Bible21

10 že králov­ství bude odňa­to domu Saulovu a Davi­dův trůn bude na­sto­len nad Iz­rae­lem i Ju­dou od Danu až po Beer-šebu!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček