Bible212. Samuel18,20

2. Samuel 18:20

Ten mu ale namí­tl: „Dnes bys ne­byl vítaným po­s­lem. Můžeš zvěstovat jin­dy, ale dnes ne – vž­dyť zemřel králov­ský syn.“


Verš v kontexte

19 Sádokův syn Achi­maac teh­dy požádal Joá­ba: „Dovol mi běžet a ohlá­sit krá­li, že jej Hos­po­din ob­há­jil před jeho nepřáteli.“ 20 Ten mu ale namí­tl: „Dnes bys ne­byl vítaným po­s­lem. Můžeš zvěstovat jin­dy, ale dnes ne – vž­dyť zemřel králov­ský syn.“ 21 Joáb tedy po­ručil jedno­mu Habešanovi: „Běž ozná­mit krá­li, co jsi viděl.“ Habešan se Joá­bovi poklo­nil a roz­běhl se.

späť na 2. Samuel, 18

Príbuzné preklady Roháček

20 Ale Joáb mu po­vedal: Nebol by si dnes po­slom, ktorý zves­tuje radost­nú zvesť; budeš zves­tovať v iný deň, ale dnes nebudeš zves­tovať, pre­tože zo­mrel syn kráľov.

Evanjelický

20 Ale Jóáb mu po­vedal: Dnes by si nebol po­slom radost­nej zves­ti, ale radost­nú správu podáš v iný deň; dnes to ne­zves­tuj, pre­tože zo­mrel kráľov syn.

Ekumenický

20 Jóab mu od­vetil: Dnes by si nebol vítaným zves­tovateľom, urobíš to inokedy. Dnes neh­lás nič, lebo zo­mrel kráľov syn.

Bible21

20 Ten mu ale namí­tl: „Dnes bys ne­byl vítaným po­s­lem. Můžeš zvěstovat jin­dy, ale dnes ne – vž­dyť zemřel králov­ský syn.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček