Bible212. Petr1,16

2. Petr 1:16

Když jsme vám po­vědě­li o moci naše­ho Pá­na Ježíše Krista a o jeho přícho­du, ne­d­rže­li jsme se vy­myšlených bájí, ale mlu­vi­li jsme jako oči­tí svěd­kové jeho slávy.


Verš v kontexte

15 Vy­nasnažím se te­dy, abys­te si i po mém od­cho­du moh­li tyto věci stále připo­mínat. 16 Když jsme vám po­vědě­li o moci naše­ho Pá­na Ježíše Krista a o jeho přícho­du, ne­d­rže­li jsme se vy­myšlených bájí, ale mlu­vi­li jsme jako oči­tí svěd­kové jeho slávy. 17 Tu slávu a čest při­jal od Boha Ot­ce, když k ně­mu z velko­lepé slávy za­zněl hlas: „To­to je můj mi­lovaný Syn, kterého jsem si oblíbil.“

späť na 2. Petr, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Lebo sme ne­išli za chyt­rác­ky vy­mys­lenými báj­kami, keď sme vám oznámili moc a príchod nášho Pána Ježiša Kris­ta, ale jako takí, ktorí sme boli očitými sved­kami jeho veličen­stva.

Evanjelický

16 Veď sme ne­sledovali vy­mys­lené báje, keď sme vás obo­znamovali s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Kris­ta, ale boli sme očitými sved­kami Jeho veleb­nos­ti,

Ekumenický

16 Keď sme vás obo­znamovali s mocou a príchodom Pána Ježiša Kris­ta, ne­pridŕžali sme sa nejakých vy­mys­lených bájí, lebo sami sme boli očitými sved­kami jeho veleb­nos­ti.

Bible21

16 Když jsme vám po­vědě­li o moci naše­ho Pá­na Ježíše Krista a o jeho přícho­du, ne­d­rže­li jsme se vy­myšlených bájí, ale mlu­vi­li jsme jako oči­tí svěd­kové jeho slávy.

Bible212. Petr1,16

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček