Ekumenický2. Petrov1,16

2. Petrov 1:16

Keď sme vás obo­znamovali s mocou a príchodom Pána Ježiša Kris­ta, ne­pridŕžali sme sa nejakých vy­mys­lených bájí, lebo sami sme boli očitými sved­kami jeho veleb­nos­ti.


Verš v kontexte

15 Budem sa teda aj ja ustavične usilovať, aby ste si tieto veci po mojom od­chode pri­pomínali. 16 Keď sme vás obo­znamovali s mocou a príchodom Pána Ježiša Kris­ta, ne­pridŕžali sme sa nejakých vy­mys­lených bájí, lebo sami sme boli očitými sved­kami jeho veleb­nos­ti. 17 Veď prijal česť a slávu od Boha Ot­ca, keď mu z velebnej slávy za­znel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Lebo sme ne­išli za chyt­rác­ky vy­mys­lenými báj­kami, keď sme vám oznámili moc a príchod nášho Pána Ježiša Kris­ta, ale jako takí, ktorí sme boli očitými sved­kami jeho veličen­stva.

Evanjelický

16 Veď sme ne­sledovali vy­mys­lené báje, keď sme vás obo­znamovali s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Kris­ta, ale boli sme očitými sved­kami Jeho veleb­nos­ti,

Ekumenický

16 Keď sme vás obo­znamovali s mocou a príchodom Pána Ježiša Kris­ta, ne­pridŕžali sme sa nejakých vy­mys­lených bájí, lebo sami sme boli očitými sved­kami jeho veleb­nos­ti.

Bible21

16 Když jsme vám po­vědě­li o moci naše­ho Pá­na Ježíše Krista a o jeho přícho­du, ne­d­rže­li jsme se vy­myšlených bájí, ale mlu­vi­li jsme jako oči­tí svěd­kové jeho slávy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček