Roháček2. Petrov1,16

2. Petrov 1:16

Lebo sme ne­išli za chyt­rác­ky vy­mys­lenými báj­kami, keď sme vám oznámili moc a príchod nášho Pána Ježiša Kris­ta, ale jako takí, ktorí sme boli očitými sved­kami jeho veličen­stva.


Verš v kontexte

15 A budem sa aj po každé snažiť o to, aby ste po mojom od­chode mali jako roz­pomínať sa na to. 16 Lebo sme ne­išli za chyt­rác­ky vy­mys­lenými báj­kami, keď sme vám oznámili moc a príchod nášho Pána Ježiša Kris­ta, ale jako takí, ktorí sme boli očitými sved­kami jeho veličen­stva. 17 Lebo do­stanúc od Boha Otca česť a slávu, keď snies­la na neho veleb­ná sláva taký hlas: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mne zaľúbilo. -

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Lebo sme ne­išli za chyt­rác­ky vy­mys­lenými báj­kami, keď sme vám oznámili moc a príchod nášho Pána Ježiša Kris­ta, ale jako takí, ktorí sme boli očitými sved­kami jeho veličen­stva.

Evanjelický

16 Veď sme ne­sledovali vy­mys­lené báje, keď sme vás obo­znamovali s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Kris­ta, ale boli sme očitými sved­kami Jeho veleb­nos­ti,

Ekumenický

16 Keď sme vás obo­znamovali s mocou a príchodom Pána Ježiša Kris­ta, ne­pridŕžali sme sa nejakých vy­mys­lených bájí, lebo sami sme boli očitými sved­kami jeho veleb­nos­ti.

Bible21

16 Když jsme vám po­vědě­li o moci naše­ho Pá­na Ježíše Krista a o jeho přícho­du, ne­d­rže­li jsme se vy­myšlených bájí, ale mlu­vi­li jsme jako oči­tí svěd­kové jeho slávy.