Bible212. Petr1,15

2. Petr 1:15

Vy­nasnažím se te­dy, abys­te si i po mém od­cho­du moh­li tyto věci stále připo­mínat.


Verš v kontexte

14 ne­boť vím, že stan mého tě­la bude brzy složen, jak mi ozná­mil náš Pán Ježíš Kri­stus. 15 Vy­nasnažím se te­dy, abys­te si i po mém od­cho­du moh­li tyto věci stále připo­mínat. 16 Když jsme vám po­vědě­li o moci naše­ho Pá­na Ježíše Krista a o jeho přícho­du, ne­d­rže­li jsme se vy­myšlených bájí, ale mlu­vi­li jsme jako oči­tí svěd­kové jeho slávy.

späť na 2. Petr, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A budem sa aj po každé snažiť o to, aby ste po mojom od­chode mali jako roz­pomínať sa na to.

Evanjelický

15 Po­usilujem sa však, aby ste sa roz­pomínali na tieto veci vždy, aj po mojom od­chode.

Ekumenický

15 Budem sa teda aj ja ustavične usilovať, aby ste si tieto veci po mojom od­chode pri­pomínali.

Bible21

15 Vy­nasnažím se te­dy, abys­te si i po mém od­cho­du moh­li tyto věci stále připo­mínat.

Bible212. Petr1,15

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček