Bible212. Letopisů31,2

2. Letopisů 31:2

Eze­chiáš roz­dě­lil kněží a levi­ty do od­dílů, pod­le kterých pak všich­ni plni­li své kněžské či levi­tské úko­ly, ať už šlo o zápalné a pokojné obě­ti, o po­mo­cné práce nebo o dě­kování a chvály v branách Hos­po­di­nova tá­bo­ra.


Verš v kontexte

1 Když to ce­lé skonči­lo, všich­ni příchozí z Iz­rae­le se ro­ze­š­li. Cestou v jud­ských měs­tech roz­bíje­li po­svátné slou­py, káce­li Ašeři­ny kůly a boura­li obětní výši­ny a ol­táře všu­de v Ju­dovi a Ben­jamínovi, ale i v Efrai­movi a Mana­se­sovi, dokud je ne­vy­mý­ti­li. Teprve pak se všich­ni Iz­rael­ci vrá­ti­li do svých měst, každý do svého kraje. 2 Eze­chiáš roz­dě­lil kněží a levi­ty do od­dílů, pod­le kterých pak všich­ni plni­li své kněžské či levi­tské úko­ly, ať už šlo o zápalné a pokojné obě­ti, o po­mo­cné práce nebo o dě­kování a chvály v branách Hos­po­di­nova tá­bo­ra. 3 Král od­dě­lil část svého majetku jako příspěvek na zápalné obě­ti jak ranní, tak večerní a také o so­bo­tách, novo­luních a slavnos­tech, jak jsou pře­depsá­ny v Zákoně Hos­po­di­nově.

späť na 2. Letopisů, 31

Príbuzné preklady Roháček

2 A tedy Ezechiáš zase postavil od­delenia kňazov a Levitov po ich od­deleniach, každého podľa jeho služby, z kňazov a Levitov k zápal­ným a po­koj­ným obetiam, aby svätos­lúžili, oslavovali a chválili v bránach voj­sk Hos­podinových.

Evanjelický

2 Chiz­kija zriadil od­diely kňazov a levítov podľa ich od­delení, každého podľa jeho služob­ného za­delenia - ku kňazom, k levítom, k spaľovanej obeti, k obetiam spoločen­stva - konať službu a vzdávať vďaku a chválu v bránach Hos­podinov­ho tábora.

Ekumenický

2 Chiz­kija za­radil kňazov a levitov do jed­not­livých tried, každého podľa kňaz­skej či levit­skej služby: k spaľovanej obete, k obetám spoločen­stva, k výkonu služby, ku vzdávaniu vďaky a chvály v bránach Hos­podinových táborov.

Bible21

2 Eze­chiáš roz­dě­lil kněží a levi­ty do od­dílů, pod­le kterých pak všich­ni plni­li své kněžské či levi­tské úko­ly, ať už šlo o zápalné a pokojné obě­ti, o po­mo­cné práce nebo o dě­kování a chvály v branách Hos­po­di­nova tá­bo­ra.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček