Bible212. Letopisů24,4

2. Letopisů 24:4

Po nějaké době se Jo­aš roz­ho­dl obnovit Hos­po­dinův chrám.


Verš v kontexte

3 Jo­ja­da mu našel dvě manželky a on s nimi měl syny a dce­ry. 4 Po nějaké době se Jo­aš roz­ho­dl obnovit Hos­po­dinův chrám. 5 Shro­máž­dil tedy kněze a levi­ty a ře­kl jim: „Ro­zejdě­te se do jud­ských měst a vy­bírej­te od ce­lého Iz­rae­le každo­roční obnos stříb­ra na opravu chrá­mu naše­ho Bo­ha. Po­spěš­te si s tím.“ Levi­té ale ne­spě­cha­li.

späť na 2. Letopisů, 24

Príbuzné preklady Roháček

4 Po­tom sa stalo, že vzkr­s­la myšlien­ka v srd­ci Jo­asovom ob­noviť dom Hos­podinov.

Evanjelický

4 Po­tom si však Jóáš zau­mienil ob­noviť dom Hos­podinov.

Ekumenický

4 Ne­skôr sa Jóaš roz­hodol ob­noviť Hos­podinov dom.

Bible21

4 Po nějaké době se Jo­aš roz­ho­dl obnovit Hos­po­dinův chrám.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček