Evanjelický2. Kronická24,4

2. Kronická 24:4

Po­tom si však Jóáš zau­mienil ob­noviť dom Hos­podinov.


Verš v kontexte

3 Jójáda mu vy­bral dve ženy, takže splodil synov a dcéry. 4 Po­tom si však Jóáš zau­mienil ob­noviť dom Hos­podinov. 5 Zhromaždil kňazov a levítov a po­vedal im: Vy­j­dite do jud­ských miest a z roka na rok zbieraj­te od všet­kých Iz­rael­cov peniaze na opravu domu svoj­ho Boha. Poponáhľaj­te sa však s tým! Ale levíti sa ne­ponáhľali.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

4 Po­tom sa stalo, že vzkr­s­la myšlien­ka v srd­ci Jo­asovom ob­noviť dom Hos­podinov.

Evanjelický

4 Po­tom si však Jóáš zau­mienil ob­noviť dom Hos­podinov.

Ekumenický

4 Ne­skôr sa Jóaš roz­hodol ob­noviť Hos­podinov dom.

Bible21

4 Po nějaké době se Jo­aš roz­ho­dl obnovit Hos­po­dinův chrám.