Ekumenický2. Kronická24,4

2. Kronická 24:4

Ne­skôr sa Jóaš roz­hodol ob­noviť Hos­podinov dom.


Verš v kontexte

3 Jójada mu vy­bral dve ženy, takže splodil synov a dcéry. 4 Ne­skôr sa Jóaš roz­hodol ob­noviť Hos­podinov dom. 5 Zhromaždil kňazov a levitov a pri­kázal im: Vy­j­dite do jud­ských miest a vy­beraj­te od celého Iz­raela každoročne peniaze na opravu domu svoj­ho Boha. So zbier­kou sa poponáhľaj­te! No leviti sa ne­ponáhľali.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

4 Po­tom sa stalo, že vzkr­s­la myšlien­ka v srd­ci Jo­asovom ob­noviť dom Hos­podinov.

Evanjelický

4 Po­tom si však Jóáš zau­mienil ob­noviť dom Hos­podinov.

Ekumenický

4 Ne­skôr sa Jóaš roz­hodol ob­noviť Hos­podinov dom.

Bible21

4 Po nějaké době se Jo­aš roz­ho­dl obnovit Hos­po­dinův chrám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček