Bible212. Korintským6,7

2. Korintským 6:7

ve slově prav­dy a v Boží mo­ci, s výz­bro­jí sprave­dlnosti na­pravo i nale­vo,


Verš v kontexte

6 v čisto­tě, po­ro­zumění, trpě­livosti a las­kavosti, v Du­chu svatém, v upřímné lás­ce, 7 ve slově prav­dy a v Boží mo­ci, s výz­bro­jí sprave­dlnosti na­pravo i nale­vo, 8 se slávou i po­hanou, se špatnou i dobrou po­věstí, jako bludaři, a při­tom prav­do­mluvní,

späť na 2. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

7 v slove prav­dy, v moci Božej, zbraňami spraved­livos­ti, pravými aj ľavými.

Evanjelický

7 slove prav­dy, moci Božej, zbroji spravod­livos­ti na­pravo aj naľavo,

Ekumenický

7 v slove prav­dy, v Božej moci; so zbraňami spravod­livos­ti v pravej i ľavej ruke,

Bible21

7 ve slově prav­dy a v Boží mo­ci, s výz­bro­jí sprave­dlnosti na­pravo i nale­vo,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček