Bible212. Korintským3,2

2. Korintským 3:2

Vy jste náš list na­psaný v našich srd­cích, list, který všich­ni mo­hou znát a číst.


Verš v kontexte

1 Za­číná­me se opět chvá­lit? Mys­lí­te, že po­tře­buje­me do­po­ručující lis­ty k vám nebo od vás tak jako něk­teří? 2 Vy jste náš list na­psaný v našich srd­cích, list, který všich­ni mo­hou znát a číst. 3 Je pře­ce zjevné, že jste Kri­stův list vzniklý naší služ­bou, na­psaný ne inkous­tem, ale Du­chem živého Bo­ha, ne na ka­menných des­kách, ale na des­kách lid­ských srd­cí.

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 Našim lis­tom ste vy, na­písaným v našich srd­ciach, ktorý znajú a čítajú všet­ci ľudia,

Evanjelický

2 Vy ste naším lis­tom, vpísaným nám do srd­ca, ktorý po­znajú a čítajú všet­ci ľudia.

Ekumenický

2 Vy ste naším lis­tom, vpísaným do našich sŕdc; po­znajú a čítajú ho všet­ci ľudia.

Bible21

2 Vy jste náš list na­psaný v našich srd­cích, list, který všich­ni mo­hou znát a číst.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček