Bible212. Korintským3,1

2. Korintským 3:1

Za­číná­me se opět chvá­lit? Mys­lí­te, že po­tře­buje­me do­po­ručující lis­ty k vám nebo od vás tak jako něk­teří?


Verš v kontexte

1 Za­číná­me se opět chvá­lit? Mys­lí­te, že po­tře­buje­me do­po­ručující lis­ty k vám nebo od vás tak jako něk­teří? 2 Vy jste náš list na­psaný v našich srd­cích, list, který všich­ni mo­hou znát a číst. 3 Je pře­ce zjevné, že jste Kri­stův list vzniklý naší služ­bou, na­psaný ne inkous­tem, ale Du­chem živého Bo­ha, ne na ka­menných des­kách, ale na des­kách lid­ských srd­cí.

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Či zase začíname sami seba od­porúčať? Alebo či azda po­trebujeme, jako nie­ktorí, od­porúčajúcich lis­tov na vás alebo od vás od­porúčajúcich?

Evanjelický

1 Začíname zase od­porúčať samých seba? Či vari po­trebujeme, ako nie­ktorí iní, od­porúčajúce lis­ty pre vás alebo od vás?

Ekumenický

1 Zasa začíname od­porúčať samých seba? Alebo, az­da, ako nie­ktorí iní, po­trebujeme od­porúčajúce lis­ty pre vás alebo od vás?

Bible21

1 Za­číná­me se opět chvá­lit? Mys­lí­te, že po­tře­buje­me do­po­ručující lis­ty k vám nebo od vás tak jako něk­teří?

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček