Ekumenický2. Korintským3,2

2. Korintským 3:2

Vy ste naším lis­tom, vpísaným do našich sŕdc; po­znajú a čítajú ho všet­ci ľudia.


Verš v kontexte

1 Zasa začíname od­porúčať samých seba? Alebo, az­da, ako nie­ktorí iní, po­trebujeme od­porúčajúce lis­ty pre vás alebo od vás? 2 Vy ste naším lis­tom, vpísaným do našich sŕdc; po­znajú a čítajú ho všet­ci ľudia. 3 Veď na vás je zjav­né, že ste Kris­tov list, pri­pravený našou službou, na­písaný nie at­ramen­tom, ale Duchom živého Boha, nie na kamen­ných do­skách, ale na do­skách ľud­ských sŕdc.

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 Našim lis­tom ste vy, na­písaným v našich srd­ciach, ktorý znajú a čítajú všet­ci ľudia,

Evanjelický

2 Vy ste naším lis­tom, vpísaným nám do srd­ca, ktorý po­znajú a čítajú všet­ci ľudia.

Ekumenický

2 Vy ste naším lis­tom, vpísaným do našich sŕdc; po­znajú a čítajú ho všet­ci ľudia.

Bible21

2 Vy jste náš list na­psaný v našich srd­cích, list, který všich­ni mo­hou znát a číst.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček