Bible212. Korintským11,13

2. Korintským 11:13

Ta­koví rádo­by apošto­lové jsou ve sku­tečnosti pod­vodníci, kteří se vy­dávají za apošto­ly Kri­stovy.


Verš v kontexte

12 V tom, co dělám, budu pokračovat i na­dále, abych vzal vítr z pla­chet těm, kteří se nám pod něja­kou zá­minkou chtějí ve své chlou­bě podo­bat. 13 Ta­koví rádo­by apošto­lové jsou ve sku­tečnosti pod­vodníci, kteří se vy­dávají za apošto­ly Kri­stovy. 14 A není divu, vž­dyť sám sa­tan se vy­dává za an­dě­la svět­la!

späť na 2. Korintským, 11

Príbuzné preklady Roháček

13 Lebo takí falošní apoštolovia sú ľs­tivými robot­ník­mi, pre­tvarujúcimi sa na apoštolov Kris­tových.

Evanjelický

13 To sú falošní apoštolovia, ľs­tiví pracov­níci, ktorí sa len pred­stavujú ako apoštolovia Kris­tovi.

Ekumenický

13 Sú to totiž falošní apoštoli, ľs­tiví pracov­níci, ktorí sa tvária ako Kris­tovi apoštoli.

Bible21

13 Ta­koví rádo­by apošto­lové jsou ve sku­tečnosti pod­vodníci, kteří se vy­dávají za apošto­ly Kri­stovy.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček