Evanjelický2. Korintským11,13

2. Korintským 11:13

To sú falošní apoštolovia, ľs­tiví pracov­níci, ktorí sa len pred­stavujú ako apoštolovia Kris­tovi.


Verš v kontexte

12 Čo však robím, aj ďalej budem robiť, aby som pre­kazil snahu tých, čo sa v tom, čím sa chvália, snažia ukázať takými, ako sme my. 13 To sú falošní apoštolovia, ľs­tiví pracov­níci, ktorí sa len pred­stavujú ako apoštolovia Kris­tovi. 14 A nie div, veď aj sám satan pre­mieňa sa v an­jela svet­la.

späť na 2. Korintským, 11

Príbuzné preklady Roháček

13 Lebo takí falošní apoštolovia sú ľs­tivými robot­ník­mi, pre­tvarujúcimi sa na apoštolov Kris­tových.

Evanjelický

13 To sú falošní apoštolovia, ľs­tiví pracov­níci, ktorí sa len pred­stavujú ako apoštolovia Kris­tovi.

Ekumenický

13 Sú to totiž falošní apoštoli, ľs­tiví pracov­níci, ktorí sa tvária ako Kris­tovi apoštoli.

Bible21

13 Ta­koví rádo­by apošto­lové jsou ve sku­tečnosti pod­vodníci, kteří se vy­dávají za apošto­ly Kri­stovy.