Bible212. Korintským11,12

2. Korintským 11:12

V tom, co dělám, budu pokračovat i na­dále, abych vzal vítr z pla­chet těm, kteří se nám pod něja­kou zá­minkou chtějí ve své chlou­bě podo­bat.


Verš v kontexte

11 Pro­č? Pro­tože vás ne­mi­lu­ji? Bůh ví, že ano. 12 V tom, co dělám, budu pokračovat i na­dále, abych vzal vítr z pla­chet těm, kteří se nám pod něja­kou zá­minkou chtějí ve své chlou­bě podo­bat. 13 Ta­koví rádo­by apošto­lové jsou ve sku­tečnosti pod­vodníci, kteří se vy­dávají za apošto­ly Kri­stovy.

späť na 2. Korintským, 11

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale čo robím, to i budem robiť, aby som odťal príčinu tým, ktorí chcú príčinu, aby v tom, čím sa chvália, boli naj­dení takí jako aj my.

Evanjelický

12 Čo však robím, aj ďalej budem robiť, aby som pre­kazil snahu tých, čo sa v tom, čím sa chvália, snažia ukázať takými, ako sme my.

Ekumenický

12 Čo teda robím, budem robiť aj naďalej, aby som odňal zámien­ku tým, ktorí hľadajú príležitosť vy­chvaľovať sa a ukazovať sa, že sú takí ako my.

Bible21

12 V tom, co dělám, budu pokračovat i na­dále, abych vzal vítr z pla­chet těm, kteří se nám pod něja­kou zá­minkou chtějí ve své chlou­bě podo­bat.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček