Bible212. Korintským1,11

2. Korintským 1:11

když nám i vy bu­dete spo­lečně po­máhat svý­mi mod­lit­ba­mi. Mno­zí pak bu­dou moci dě­kovat Bohu za ten dar, který nám byl udělen díky mod­lit­bám to­lika li­dí.


Verš v kontexte

10 a který nás z to­ho­to smr­telného ne­bez­pečí vy­svo­bo­dil a ještě vy­svo­bodí. Má­me v něm na­dě­ji, že nás i na­dále bude vy­svo­bo­zovat, 11 když nám i vy bu­dete spo­lečně po­máhat svý­mi mod­lit­ba­mi. Mno­zí pak bu­dou moci dě­kovat Bohu za ten dar, který nám byl udělen díky mod­lit­bám to­lika li­dí. 12 Naší chlou­bou je svě­de­ctví naše­ho svědo­mí, že jsme na světě a zvláště u vás ži­li v ryzosti a upřím­nosti Boží, ne v těles­né moud­rosti, ale v Boží mi­losti.

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 keď aj vy spolu pôsobíte mod­lit­bou za nás, aby mnoho osôb ďakovalo za nás za dar milos­ti, nám daný skrze mnohých.

Evanjelický

11 keď aj vy po­máhate mod­lit­bou za nás, aby za milosť, ktorej sa nám na príhovor mnohých do­stáva, mnohí za nás ďakovali.

Ekumenický

11 ak nám budete po­máhať aj vy mod­lit­bou za nás, aby za dar milos­ti, ktorej sa nám do­stáva na príhovor mnohých, vzdávali mnohí za nás vďaku.

Bible21

11 když nám i vy bu­dete spo­lečně po­máhat svý­mi mod­lit­ba­mi. Mno­zí pak bu­dou moci dě­kovat Bohu za ten dar, který nám byl udělen díky mod­lit­bám to­lika li­dí.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček