Ekumenický2. Korintským1,11

2. Korintským 1:11

ak nám budete po­máhať aj vy mod­lit­bou za nás, aby za dar milos­ti, ktorej sa nám do­stáva na príhovor mnohých, vzdávali mnohí za nás vďaku.


Verš v kontexte

10 On nás vy­slobodil a ešte vy­slobodí z takého veľkého nebez­pečen­stva smr­ti; v neho dúfame, že nás vždy znovu vy­slobodí, 11 ak nám budete po­máhať aj vy mod­lit­bou za nás, aby za dar milos­ti, ktorej sa nám do­stáva na príhovor mnohých, vzdávali mnohí za nás vďaku. 12 Toto je naša chvála: naše svedomie nám do­svedčuje, že sme na svete a zvlášť medzi vami žili v úprimnosti a čis­tote, ktoré sú od Boha, nie v telesnej múd­ros­ti, ale v Božej milos­ti.

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 keď aj vy spolu pôsobíte mod­lit­bou za nás, aby mnoho osôb ďakovalo za nás za dar milos­ti, nám daný skrze mnohých.

Evanjelický

11 keď aj vy po­máhate mod­lit­bou za nás, aby za milosť, ktorej sa nám na príhovor mnohých do­stáva, mnohí za nás ďakovali.

Ekumenický

11 ak nám budete po­máhať aj vy mod­lit­bou za nás, aby za dar milos­ti, ktorej sa nám do­stáva na príhovor mnohých, vzdávali mnohí za nás vďaku.

Bible21

11 když nám i vy bu­dete spo­lečně po­máhat svý­mi mod­lit­ba­mi. Mno­zí pak bu­dou moci dě­kovat Bohu za ten dar, který nám byl udělen díky mod­lit­bám to­lika li­dí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček