Bible212. Korintským1,12

2. Korintským 1:12

Naší chlou­bou je svě­de­ctví naše­ho svědo­mí, že jsme na světě a zvláště u vás ži­li v ryzosti a upřím­nosti Boží, ne v těles­né moud­rosti, ale v Boží mi­losti.


Verš v kontexte

11 když nám i vy bu­dete spo­lečně po­máhat svý­mi mod­lit­ba­mi. Mno­zí pak bu­dou moci dě­kovat Bohu za ten dar, který nám byl udělen díky mod­lit­bám to­lika li­dí. 12 Naší chlou­bou je svě­de­ctví naše­ho svědo­mí, že jsme na světě a zvláště u vás ži­li v ryzosti a upřím­nosti Boží, ne v těles­né moud­rosti, ale v Boží mi­losti. 13 Ne­píše­me vám pře­ce nic než to, co č­tete a če­mu ro­zumí­te. Doufám, že jednou po­ro­zumí­te doko­nale

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Lebo našou chválou je toto: svedoc­tvo nášho svedomia, že v svätos­ti, (pros­tote) a v čis­tote Božej, nie v teles­nej múd­ros­ti, ale v milos­ti Božej sme ob­covali na svete a zvlášte u vás,

Evanjelický

12 Lebo toto je naša chvála: svedec­tvo vlast­ného svedomia, že sme sa na svete a naj­mä medzi vami žili v svätos­ti a čis­tote Božej, nie v teles­nej múd­ros­ti, ale v Božej milos­ti.

Ekumenický

12 Toto je naša chvála: naše svedomie nám do­svedčuje, že sme na svete a zvlášť medzi vami žili v úprimnosti a čis­tote, ktoré sú od Boha, nie v telesnej múd­ros­ti, ale v Božej milos­ti.

Bible21

12 Naší chlou­bou je svě­de­ctví naše­ho svědo­mí, že jsme na světě a zvláště u vás ži­li v ryzosti a upřím­nosti Boží, ne v těles­né moud­rosti, ale v Boží mi­losti.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček