Roháček1. Timoteovi2,4

1. Timoteovi 2:4

ktorý chce, aby všet­ci ľudia boli spasení a prišli k po­znaniu prav­dy.


Verš v kontexte

3 Lebo to je dob­ré a príjem­né pred naším Spasiteľom Bohom, 4 ktorý chce, aby všet­ci ľudia boli spasení a prišli k po­znaniu prav­dy. 5 Lebo je jeden Bôh, jeden aj pro­stred­ník Boha a ľudí, človek Kris­tus Ježiš,

späť na 1. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

4 ktorý chce, aby všet­ci ľudia boli spasení a prišli k po­znaniu prav­dy.

Evanjelický

4 ktorý chce, aby všet­ci ľudia boli spasení a po­znali prav­du.

Ekumenický

4 ktorý chce, aby všet­ci ľudia boli spasení a spoz­nali prav­du:

Bible21

4 který chce, aby všich­ni li­dé byli spa­seni a doš­li k po­znání prav­dy.