Bible211. Tesalonickým5,15

1. Tesalonickým 5:15

Dej­te po­zor, ať nikdo ne­oplácí zlo zlem; radě­ji vž­dy násle­duj­te, co je dob­ré – jak pro vás, tak pro všech­ny.


Verš v kontexte

14 Vy­zývá­me vás, bratři, na­po­mínej­te ne­u­kázněné, těš­te malo­my­s­lné, podpo­ruj­te slabé a se vše­mi měj­te trpě­livost. 15 Dej­te po­zor, ať nikdo ne­oplácí zlo zlem; radě­ji vž­dy násle­duj­te, co je dob­ré – jak pro vás, tak pro všech­ny. 16 Vž­dycky se ra­duj­te.

späť na 1. Tesalonickým, 5

Príbuzné preklady Roháček

15 Hľaďte, aby nie­kto ne­o­platil nie­komu zlým za zlé, ale sa vždyc­ky žeňte za tým, čo je dob­ré i pre vás na­vzájom i pre všet­kých.

Evanjelický

15 Hľaďte, aby sa ni­kto ne­odp­lácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte robiť dob­re medzi sebou a všet­kým ľuďom.

Ekumenický

15 Hľaďte, aby sa ni­kto ni­komu ne­odp­lácal zlým za zlé, ale vždy sa usiluj­te o dobro medzi sebou i voči všet­kým.

Bible21

15 Dej­te po­zor, ať nikdo ne­oplácí zlo zlem; radě­ji vž­dy násle­duj­te, co je dob­ré – jak pro vás, tak pro všech­ny.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček