Ekumenický1. Tesalonickým5,15

1. Tesalonickým 5:15

Hľaďte, aby sa ni­kto ni­komu ne­odp­lácal zlým za zlé, ale vždy sa usiluj­te o dobro medzi sebou i voči všet­kým.


Verš v kontexte

14 Na­pomíname vás však, bratia: usmerňuj­te ne­poriad­nych, po­smeľuj­te malomyseľných, ujímaj­te sa slabých, voči všet­kým buďte tr­pez­liví. 15 Hľaďte, aby sa ni­kto ni­komu ne­odp­lácal zlým za zlé, ale vždy sa usiluj­te o dobro medzi sebou i voči všet­kým. 16 Ustavične sa raduj­te.

späť na 1. Tesalonickým, 5

Príbuzné preklady Roháček

15 Hľaďte, aby nie­kto ne­o­platil nie­komu zlým za zlé, ale sa vždyc­ky žeňte za tým, čo je dob­ré i pre vás na­vzájom i pre všet­kých.

Evanjelický

15 Hľaďte, aby sa ni­kto ne­odp­lácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte robiť dob­re medzi sebou a všet­kým ľuďom.

Ekumenický

15 Hľaďte, aby sa ni­kto ni­komu ne­odp­lácal zlým za zlé, ale vždy sa usiluj­te o dobro medzi sebou i voči všet­kým.

Bible21

15 Dej­te po­zor, ať nikdo ne­oplácí zlo zlem; radě­ji vž­dy násle­duj­te, co je dob­ré – jak pro vás, tak pro všech­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček