Bible211. Samuel31,6

1. Samuel 31:6

Tak za­hynul Saul, jeho tři synové i jeho zbrojnoš; spo­lečně s ním toho dne pad­li i všich­ni jeho muži.


Verš v kontexte

5 Když zbrojnoš vi­děl, že Saul je mr­tev, nale­hl i on na svůj meč a zemřel s ním. 6 Tak za­hynul Saul, jeho tři synové i jeho zbrojnoš; spo­lečně s ním toho dne pad­li i všich­ni jeho muži. 7 Jakmi­le Iz­rael­ci v tom údo­lí a za Jordánem spatři­li, že iz­rael­ské voj­sko uteklo a že Saul se svý­mi syny za­hynul, opusti­li svá měs­ta a uprch­li. Pak přiš­li Fi­lištíni a ob­sa­di­li je.

späť na 1. Samuel, 31

Príbuzné preklady Roháček

6 A tak zomrel Saul a jeho traja synovia a jeho zbroj­noš i všet­ci jeho mužovia toho dňa spolu.

Evanjelický

6 Tak zo­mrel v ten deň Saul, jeho traja synovia i jeho zbroj­noš a spolu s ním všet­ci jeho mužovia.

Ekumenický

6 V ten deň spolu so Sau­lom za­hynuli jeho traja synovia, jeho zbroj­noš a všet­ci jeho muži.

Bible21

6 Tak za­hynul Saul, jeho tři synové i jeho zbrojnoš; spo­lečně s ním toho dne pad­li i všich­ni jeho muži.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček