Bible211. Petr3,10

1. Petr 3:10

Vždyť: „Chce někdo pro­žít šťastný život, chce někdo oku­sit dob­ré dny? Takový ať chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ús­tech ať není žádná lest.


Verš v kontexte

9 Ne­odplácej­te zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žeh­nej­te. K tomu jste pře­ce po­vo­láni a za to má­te ob­držet požeh­nání. 10 Vždyť: „Chce někdo pro­žít šťastný život, chce někdo oku­sit dob­ré dny? Takový ať chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ús­tech ať není žádná lest. 11 Ať odmítá zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a ne­chá se jím vést.

späť na 1. Petr, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 Lebo ten, kto chce milovať život a vidieť dob­ré dni, nech zdrží svoj jazyk od zlého a svoje rty, aby ne­vravely les­ti,

Evanjelický

10 Veď kto chce milovať život a vidieť dob­ré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ús­ta od ľs­tivých rečí,

Ekumenický

10 Veďk­to chce milovať život a vidieť dob­ré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ús­ta od ľs­tivých rečí,

Bible21

10 Vždyť: „Chce někdo pro­žít šťastný život, chce někdo oku­sit dob­ré dny? Takový ať chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ús­tech ať není žádná lest.

Bible211. Petr3,10

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček