Ekumenický1. Petrov3,10

1. Petrov 3:10

Veďk­to chce milovať život a vidieť dob­ré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ús­ta od ľs­tivých rečí,


Verš v kontexte

9 Ne­odp­lácaj­te sa zlým za zlé ani zlorečením za zlorečenie, na­opak, vy žeh­naj­te, lebo ste boli po­volaní, aby ste sa stali dedičmi požeh­nania. 10 Veďk­to chce milovať život a vidieť dob­ré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ús­ta od ľs­tivých rečí, 11 nech sa od­vráti od zlého a koná dob­ro, nech hľadá po­koj a usiluje sa oň.

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 Lebo ten, kto chce milovať život a vidieť dob­ré dni, nech zdrží svoj jazyk od zlého a svoje rty, aby ne­vravely les­ti,

Evanjelický

10 Veď kto chce milovať život a vidieť dob­ré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ús­ta od ľs­tivých rečí,

Ekumenický

10 Veďk­to chce milovať život a vidieť dob­ré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ús­ta od ľs­tivých rečí,

Bible21

10 Vždyť: „Chce někdo pro­žít šťastný život, chce někdo oku­sit dob­ré dny? Takový ať chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ús­tech ať není žádná lest.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček