Roháček1. Petrov3,10

1. Petrov 3:10

Lebo ten, kto chce milovať život a vidieť dob­ré dni, nech zdrží svoj jazyk od zlého a svoje rty, aby ne­vravely les­ti,


Verš v kontexte

9 ne­odp­lacujúci zlého za zlé alebo nadáv­ky za nadáv­ku, ale na­opak, žeh­naj­te vediac, že ste nato po­volaní, aby ste zdedili požeh­nanie. 10 Lebo ten, kto chce milovať život a vidieť dob­ré dni, nech zdrží svoj jazyk od zlého a svoje rty, aby ne­vravely les­ti, 11 a nech sa od­kloní od zlého a činí dob­ré; nech hľadá po­koj a stíha ho.

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 Lebo ten, kto chce milovať život a vidieť dob­ré dni, nech zdrží svoj jazyk od zlého a svoje rty, aby ne­vravely les­ti,

Evanjelický

10 Veď kto chce milovať život a vidieť dob­ré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ús­ta od ľs­tivých rečí,

Ekumenický

10 Veďk­to chce milovať život a vidieť dob­ré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ús­ta od ľs­tivých rečí,

Bible21

10 Vždyť: „Chce někdo pro­žít šťastný život, chce někdo oku­sit dob­ré dny? Takový ať chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ús­tech ať není žádná lest.