Bible211. Petr1,13

1. Petr 1:13

S od­hod­lanou mys­lí a ve vší stříz­livosti se pro­to spo­leh­ně­te na mi­lost, kte­rou vám při­ne­se zje­vení Ježíše Krista.


Verš v kontexte

12 Bylo jim zje­veno, že ne sobě, ale vám tím zpro­střed­kují po­sel­ství, které vám teď při­nes­li ti, kdo vám káza­li evange­li­um v Du­chu svatém se­s­laném z ne­be. Tyto věci by rá­di za­hléd­li sami an­dělé! 13 S od­hod­lanou mys­lí a ve vší stříz­livosti se pro­to spo­leh­ně­te na mi­lost, kte­rou vám při­ne­se zje­vení Ježíše Krista. 14 Po­s­lou­chej­te Boha jako jeho dě­ti; ne­pod­dávej­te se choutkám, které vás ovládaly v době vaší ne­vědo­mosti.

späť na 1. Petr, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Pre­to opášte si bed­rá svojej mys­le a súc triez­vi do­konale sa nadej­te na ne­senú vám milosť, k­torá vám bude daná, keď sa zjaví Ježiš Kris­tus.

Evanjelický

13 Pre­to opášte si bed­rá svojej mys­le, buďte do­konale triez­vi, dúfaj­te v milosť, ktorá vám bude daná pri zjavení Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

13 Pre­to si opášte bed­rá svojej mys­le, buďte triez­vi, ú­pl­ne dúfaj­te v milosť, ktorú do­stanete pri zjavení Ježiša Kris­ta.

Bible21

13 S od­hod­lanou mys­lí a ve vší stříz­livosti se pro­to spo­leh­ně­te na mi­lost, kte­rou vám při­ne­se zje­vení Ježíše Krista.

Bible211. Petr1,13

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček