Roháček1. Petrov1,13

1. Petrov 1:13

Pre­to opášte si bed­rá svojej mys­le a súc triez­vi do­konale sa nadej­te na ne­senú vám milosť, k­torá vám bude daná, keď sa zjaví Ježiš Kris­tus.


Verš v kontexte

12 ktorým bolo zjavené, že nie sebe, ale nám slúžili tým, čo vám je teraz zves­tované skr­ze tých, ktorí vám zves­tovali evan­jelium v Svätom Duchu, po­slanom s neba, do čoho žiadajú si an­jeli na­zrieť. 13 Pre­to opášte si bed­rá svojej mys­le a súc triez­vi do­konale sa nadej­te na ne­senú vám milosť, k­torá vám bude daná, keď sa zjaví Ježiš Kris­tus. 14 Ako po­slušné deti, ne­pris­pôsobňujúc sa driev­nejším v svojej ne­vedomos­ti žiados­tiam,

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Pre­to opášte si bed­rá svojej mys­le a súc triez­vi do­konale sa nadej­te na ne­senú vám milosť, k­torá vám bude daná, keď sa zjaví Ježiš Kris­tus.

Evanjelický

13 Pre­to opášte si bed­rá svojej mys­le, buďte do­konale triez­vi, dúfaj­te v milosť, ktorá vám bude daná pri zjavení Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

13 Pre­to si opášte bed­rá svojej mys­le, buďte triez­vi, ú­pl­ne dúfaj­te v milosť, ktorú do­stanete pri zjavení Ježiša Kris­ta.

Bible21

13 S od­hod­lanou mys­lí a ve vší stříz­livosti se pro­to spo­leh­ně­te na mi­lost, kte­rou vám při­ne­se zje­vení Ježíše Krista.